Banner

World Youth Day Krakow 2016

The theme of the XXXI World Youth Day Krakow 2016 is: ‘Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy’ (Mt 5:7). Our Holy Father Francis has chosen the fifth of the eight Beatitudes given by Jesus in his Sermon on the Mount on the shores of the Sea of Galilee, to show the importance of the Beatitudes which are at the heart of Jesus’ teaching. In his first Sermon, Jesus presents us with eight examples of qualities that bring us closer to the Kingdom of God.

    Youth 117 cordially invites you to join us on a culturally and spiritually enriching journey where we:
  • Make a pilgrimage to Krakow …….of thousands of young Catholics from all over the world, and of Pope Francis at the 26th World Youth Day, July 26 – 31, 2016.
  • Package A includes pilgrimage trip to Spain, France, and Poland (8 days of sight-seeing in Poland)
  • Explore the rare opportunities to appreciate the beauty of arts, of cultures, as well as establish new friendships with various Catholic communities
  • Celebrate our faith with hundreds of thousands of youths around the world, guided by the Holy Spirit and Christ’s love.

More Information and Register...

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016

Đáp lại lời mời gọi của người Cha Già kính yêu, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaoồ II, Nhóm Trẻ 117 đã có mặt tại Đại Hội Giới Trẻ Roma, Toronto, Cologne, Sydney, Madrid, Rio và nay sẽ có mặt tại Krakow cùng với 2,000,00,000 người trẻ từ khắp năm châu và Đức Giáo Hoàng Phanxico. Cùng đồng hành với các bạn trẻ trong các phái đoàn hành hương là các linh mục và tu sĩ đang phục vụ tại các giáo phận tại Hoa Kỳ như Nguyễn Hoài Chương sdb (Fl), Trần Công Danh sdb (NJ), Vũ Hải Đăng sdd (Rome), Nguyễn Bá Thông (GA), Nguyễn Thanh Châu (FL), Phó Tế Hoàng Quí (TX)… cùng với các thiện nguyện viện xa gần tại Hoa Kỳ và Canada. Thêm vào đó, các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ đồng hành và nhắc nhở người trẻ 117 sống gần gũi với người anh Giêsu.

Nhóm Trẻ 117, theo tinh thần của các gương anh hùng tử đạo và Tôi Tớ Chúa là ĐHY Nguyễn Văn Thuận, thân mời người trẻ Việt Nam hành hương đến Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 ở Krakow, Ba Lan. Chúng ta sẽ là những lữ hành đến phục vụ anh chị em nghèo trên đường hát vang “Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng. Cùng với lớp sóng người hành hương. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Hành trang con mang theo niềm khát vọng tìm chân lý. Hành trang con mang theo niềm khát vọng tìm công bằng. Về đây xin dâng Cha trong lo âu, đưa hai tay muôn chung xây thế giới mới.”

Cùng đồng hành với các bạn trẻ là các linh mục và tu sĩ đang phục vụ tại các giáo phận tại Hoa Kỳ như Đồng Minh Quang, Nguyễn Thanh Châu, Vũ Hải Đăng, Nguyễn Hoài Chương, Trần Công Danh…

Ghi Danh...
WYD '16